Now showing items 1-1 of 1

  • Design terminálu pro elektronické platby 

    Sychrová, Kateřina
    Cílem této práce bylo navržení přenosného elektronického platebního terminálu pro různé typy podniků. Snahou bylo vytvoření ergonomicky vhodného tvarování a zachování maximální funkčnosti s využitím moderních technologií. ...