Now showing items 1-1 of 1

  • Založení podnikatelského subjektu na venkově 

    Hlaváčková, Alena
    Diplomová práce se zaměřuje na vypracování podnikatelského záměru na založení vinotéky s posezením v obci Jedovnice. Na základě teoretických poznatků, zpracovaných analýz a dotazníkového šetření je v návrhové části sestaven ...