Now showing items 1-2 of 2

  • Karetní hra Taroky pro mobilní zařízení 

    Sykala, Vít
    Tato diplomová práce se zabývá vývojem hry Taroky pro mobilní zařízení. Hra je vyvíjena v programovacím jazyce Java - J2ME. Aplikace umožňuje hrát Taroky jednomu až čtyřem lidem. Inteligence hráčů reprezentovaných mobilním ...
  • Vizualizace hledání cesty pro robota 

    Sykala, Vít
    Tato bakalářská práce slouží k vysvětlení funkce algoritmů na vyhledávání a plánování cesty robota ve známém prostředí. V první části se věnuje rozdělení a vysvětlení algoritmů Road map a Buněčné dekompozice. Dále je zde ...