Now showing items 1-7 of 7

 • Hybridní lepené spoje kovových a kompozitních materiálů 

  Jetela, Václav
  První část práce s názvem „Hybridní lepené spoje kovových a kompozitních materiálů“ obsahuje popis povrchových úprav adherendů. Rovněž je uveden aktuální ucelený přehled lepidel používaných pro spojování kompozitních a ...
 • Optimalizace nosiče satelitů 

  Zíka, Jakub
  Diplomová práce se zabývá tuhostní optimalizací nosiče satelitů, tzv. Dispenseru. První kapitola uvádí přehled evropských vesmírných aktivit a poskytuje nezbytné technické pozadí týkající se nosných raket. Druhá kapitola ...
 • Pevnostní kontrola a topologická optimalizace dílu podvozku letounu 

  Baláš, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá pevnostní kontrolou podvozku dle požadavků předpisu CS-23. V první části je stanoveno, dle požadavků předpisu, zatížení působící na přistávací zařízení. Dále je provedena pevnostní kontrola ...
 • Spoje kompozitních a kovových částí 

  Dolinský, Jiří
  Tato práce popisuje základní principy spojování kompozitních materiálů a také spojování kompozitních materiálů s kovovými protikusy. Hlavním cílem této práce je navrhnout vhodný návrh spoje mezi kovovým závěsem a nosníkem ...
 • Termoplastické kompozitní materiály a jejich použití na leteckých konstrukcích 

  Vráblíková, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá termoplastickými kompozitními materiály v leteckém průmyslu. Cíle bakalářské práce jsou rozděleny do tří částí. První část práce obsahuje přehled základních vlastností vláknových termoplastů, ...
 • Topologická optimalizace závěsu na poddajném podkladu 

  Beruashvili, Vasili
  Tato diplomová práce se zabývá modifikací původního tvaru součásti za účelem co nejlepšího splnění provozních podmínek daného zatížení a omezujících podmínek v programech M.S.C. NASTRAN, M.S.C. PATRAN a FUSION 360. Součást ...
 • Výpočet zatížení, analýza pevnosti a simulace nárazu ptáka pro kompozitní náběžné hrany křídla 

  Zubrytski, Raman
  Tato diplomová práce se zaměřuje na stanovení geometrických a materiálových parametrů konstrukce slotu letadla B737-200. V této práci je vypracovaný návrh kompozitového slotu s ohledem na dané zatěžovací případy, včetně ...