Now showing items 1-2 of 2

  • Pulsní oxymetr v LabVIEW 

    Synek, Josef
    Jednou z nejdůležitějších funkcí lidského těla je poskytnout dostatek kyslíku do všech jeho částí. Kyslík se v krvi váže na hemoglobin a je transportován do tkání. Oxymetrie je neinvazivní metoda pro měření množství kyslíku ...
  • Systém pro měření aerobní stability fermentovaných krmiv 

    Synek, Josef
    Aerobní stabilita je termín, který odborníci na výživu používají k určení doby, po kterou krmivo zůstává stabilní tedy nezkažené. Jakmile je fermentace dokončena a krmiva jsou vystavena vzduchu během krmení nebo při ...