Now showing items 1-2 of 2

  • Klasifikace textu pomocí metody SVM 

    Synek, Radovan
    Tato práce pojednává o dolování v textových datech. Zaměřuje se na problematiku klasifikace dokumentů a techniky s tím spojené, především předzpracování dat. Dále je představena metoda SVM, která byla zvolena pro samotnou ...
  • Nástroj pro monitorování systémových prostředků OS Windows 

    Synek, Radovan
    Práce pojednává o koncepci monitorování prostředků v operačních systémech Microsoft Windows, poskytovaných nástrojích, používaných metodách a jejich programovacím rozhraní. Dále obsahuje popis návrhu a implementace vytvořeného ...