Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace zvolené společnosti 

    Synková, Gabriela
    Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti Tesco Stores ČR a.s. v letech 2011–2015. Hodnocení je provedeno na základě účetních výkazů. Práce je rozčleněna na 3 celky – úvodní část je ...
  • Modelování predikce úpadku ve zpracovatelském průmyslu 

    Synková, Gabriela
    Tato diplomová práce se zabývá tvorbou bankrotního modelu pro zpracovatelský průmysl v České republice za využití logit analýzy. Teoretická část vymezuje pojem bankrotní model, finanční tíseň a finanční zdraví podniku, ...