Now showing items 1-20 of 82

 • Adaptivní potlačení šumu v řeči 

  Vomáčka, Jan
  Tento semestrální projekt se zabývá metodami adaptivního potlačení šumu ve zvukových nahrávkách, především řečových signálů. Práce se zabývá návrhem vhodného systému pro efektivní odstranění šumu ze zvukové nahrávky. V ...
 • Analýza progresivních HW řešení pro zpracování real-time medíí 

  Režný, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje na výběr vhodného HW řešení pro paralelní zpracování několika zdrojů zvukového signálu. Porovnává několik různých platforem založených na architekturách ARM, x86 a Epiphany, porovnává jejich ...
 • Analýza signálů ze senzorických systémů 

  Gardáš, Vít
  Diplomová práce se zabývá senzorickými systémy a analýzou jejich signálů. V první části byl proveden teoretický rozbor jednotlivých senzorických systémů. Následně byly určeny vhodné fltry pro zpracování jejich signálů. A ...
 • Analýza signálů ze senzorických systémů 

  Gardáš, Vít
  Diplomová práce se zabývá senzorickými systémy a analýzou jejich signálů. V první části byl proveden teoretický rozbor jednotlivých senzorických systémů. Následně byly určeny vhodné fltry pro zpracování jejich signálů. A ...
 • Aplikace pro měření prahu slyšení a maskovacích křivek 

  Bednář, Jan
  Práce popisuje vytvoření aplikace pro měření prahu slyšení a maskovacích křivek v jazyce C++. První část popisuje základní teorii vnímání zvuku sluchovým ústrojím a popisuje jev maskování. Ve druhé části jsou zmíněny metody ...
 • Automatizace měření audio zařízení na platformě APx500 

  Panáček, Richard
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi automatizace měření na platformě APx500. Této automatizace by mělo být dosaženo nejen s využitím měřícího programu APx500, ale také s využitím programu třetích stran. V těchto ...
 • Databáze akustických nahrávek 

  Terz, Marek
  Databáze akustických nahrávek je aplikace přístupná přes klasický webový prohlížeč. Využity byly technologie, běžně ve webových aplikacíh používané. Použitím těchto technlogíí je zajištěna přístupnost databáze pro široký ...
 • Databáze algoritmů číslicového zpracování signálů s automatickou klasifikací a vyhledáváním využívající webové rozhraní 

  Kouba, Petr
  Hlavním cílem bakalářské práce bylo navrhnout databázovou strukturu pro katalogizaci zdrojových kódů a implementací algoritmů číslicového zpracování zvukových signálů. V práci jsou popsána kritéria, podle kterých lze dělit ...
 • Detekce chybné výslovnosti v mluvené řeči 

  Struhař, Michal
  Práce se zabývá problematikou detekce chybné výslovnosti v mluvené řeči. Jedním z cílů této práce je výběr vhodných parametrizací. Jedná se o krátkodobou energii, funkci středního počtu průchodu signálu nulou, lineární ...
 • Detekce poruch v materiálech pomocí spektrální analýzy v reálném čase 

  Vašátko, Karel
  Tato práce se zabývá detekcí vlastních frekvencí v materiálech pomocí algoritmů pracujících v reálných čase. To se používá pro detekci poruch. Je popsána fyzika materiálu, problematika diskrétních signálů a jejich spekter ...
 • Detekce základního tónu 

  Chloupek, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá detekcí základního tónu člověka. Kmitočet základního tónu patří mezi základní parametry řečového signálu v kmitočtové oblasti. V této práci je popsáno několik metod detekce základního tónu ...
 • Detektor řečové aktivity v signálovém procesoru 

  Kovařík, Jiří
  V rámci diplomové práce byly vytvořeny detektory řečové aktivity podle standardu ITU-T G.729 a G.723.1. Byly implementovány v signálovém procesoru TMS320C6416 firmy Texas Instruments. Zároveň byly detektory vytvořeny i v ...
 • Digitální filtr pro akustické pásmo realizovaný mikrokontrolérem 

  Hudec, Antonín
  Mikrokontroléry řady ATmega nejsou příliš uzpůsobené pro zpracování číslicových signálů v reálném čase. I když mohou dosahovat až 20 MIPS při maximálním kmitočtu 20 MHz (většina instrukcí je jednocyklových), ATmega obsahuje ...
 • Distributed fiber-optic sensor for detection and localization of acoustic vibrations 

  Šifta, Radim; Münster, Petr; Sysel, Petr; Horváth, Tomáš; Novotný, Vít; Krajsa, Ondřej (Metrology and Measurement Systems, 2015-02-20)
  A sensing system utilizing the standard optical fiber as a distributed sensor for detection and localization of the mechanical vibrations is presented. Vibrations can be caused by various external factors like moving people, ...
 • Elektrické charakteristiky klouzavého výboje 

  Jeřábek, Martin
  Předmětem této bakalářské práce bylo seznámit se s vlastnostmi plazmatu, jeho dělením a diagnostikou. Ve fyzice a chemii se za plazma považuje ionizovaný plyn složený z iontů, elektronů (a případně neutrálních atomů a ...
 • Extrakce a modifikace vlastností číslicových zvukových signálů v dynamické rovině 

  Kramoliš, Ondřej
  Tato práce se zabývá základními metodami měření efektivní a špičkové hodnoty číslicového zvukového signálu, metodami měření úrovně hlasitosti a skutečné špičkové hodnoty dle doporučení ITU-R BS.1770-1 a číslicovými systémy ...
 • Firmware pro řízení systému komunikace po silnoproudém vedení 

  Majer, Dominik
  V diplomové práci je rozebrána problematika komunikace po silnoproudém vedení a návrh síťové architektury s cílem vytvořit vlastní návrh a realizaci pro chytrý rodinný dům. Na základě vytvořeného konceptu jsou navrženy ...
 • Fonetická transkripce českého jazyka 

  Pavel, Lukáš
  Cílem práce je vytvoření programu pro automatický přepis českého jazyka do fonetické podoby. První kapitola této práce se zabývá popisem základních fonetických jednotek, abeced a symbolů, které fonetické abecedy používají. ...
 • Fonetická transkripce českého jazyka 

  Zedek, Martin
  Cílem práce je vytvoření skriptu pro automatický přepis českého jazyka do fonetické podoby a zpět. V práci jsou porovnány jednotlivé fonetické abecedy a popsány jejich výhody a nevýhody. Pro tuto práci byla nakonec zvolena ...
 • Goertzel Algorithm Generalized to Non-integer Multiples of Fundamental Frequency 

  Sysel, Petr; Rajmic, Pavel (SpringerOpen, 2012-03-22)
  The paper deals with the Goertzel algorithm, used to establish the modulus and phase of harmonic components of a signal. The advantages of the Goertzel approach over the DFT and the FFT in cases of a few harmonics of ...