Now showing items 1-2 of 2

  • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

    Sysel, Tomáš
    Řešené území se nachází v městské části Brno - Komín, jeho urbanistická situace reaguje na charakter lokality a charakter terénu. Cílem bylo navrhnout obytný soubor s důrazem na rodinné bydlení. Základním prvkem jsou řadové ...
  • ResPublica/Civitas Socialis – Strachotín, l. p. 2017 

    Sysel, Tomáš
    Na základě množství analýz, návštěv dané lokality i komunikace s vedením obce, vzešlo jako řešené téma rozvoj stávajícího sportoviště. Celé vytyčené území je až na fotbalové hřiště ve velice neudržovaném stavu. Nachází se ...