Now showing items 1-1 of 1

  • Evoluční algoritmy 

    Szöllösi, Tomáš
    Táto diplomová práca je zameraná na porovnanie vybraných evolučných algoritmov z hľadiska ich úspešnosti a výpočtových nárokov. V tejto práci sú rozobrané základné princípy a pojmy z oblasti evolučných algoritmov používaných ...