Now showing items 1-3 of 3

 • Evoluční algoritmy 

  Szöllösi, Tomáš
  Táto diplomová práca je zameraná na porovnanie vybraných evolučných algoritmov z hľadiska ich úspešnosti a výpočtových nárokov. V tejto práci sú rozobrané základné princípy a pojmy z oblasti evolučných algoritmov používaných ...
 • Měření EMG a posouzení vlivu zátěže 

  Szöllösi, Tomáš
  Táto diplomová práca je zameraná na posúdenie vplyvu fyzickej záťaže na elektrickú aktivitu svalov. Sú tu rozobrané základné princípy a pojmy z oblasti elektrickej aktivity svalov. Autor navrhol protokol merania a následne ...
 • Vliv fyzické zátěže na barorecepční reflex 

  Szöllösi, Tomáš
  Témou mojej bakalárskej práce je zoznámenie sa s problematikou vplyvu fyzickej záťaže na barorecepčný reflex, vytvorenie meracieho protokolu a realizácia samotného merania. V tejto práci som preštudoval ako fungujú ...