Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza audio kodeků užívaných při IP telefonii 

  Hlavica, Michal
  Problematika této diplomové práce je zaměřena na analýzu audio kodeků využívaných při IP telefonii. Pozornost teoretické části je věnována především rozboru audio kodeků podle doporučení ITU-T, dále také signalizačním ...
 • Analýza zabezpečení a autentizace bezdrátových sítí 

  Kulíř, Tomáš
  Tato diplomová práce pojednává o bezdrátových sítích, převážně pak o WiFi. Zabývá se přehledem jednotlivých zabezpečovacích mechanismů ať už teoreticky, tak i jejich nasazením v reálném hardwaru. Zajímá se především o ...
 • Analýza závislosti moderních komunikačních služeb a kanálů na zpoždění, optimalizace QoS 

  Rozman, Jiří
  Hlavním obsahem práce je seznámení se s možnostmi služeb využívajícími přenos dat v reálném čase v bezdrátových sítích. Teoretická část prezentuje bezdrátové sítě založené na standardu IEEE 802.11 a jejich využití v praxi. ...
 • Aplikace pro zaznamenání a meření trasy pomocí GPS souřadnic 

  Orgoň, Marek
  Tato bakalářská práce pojednává o vytváření aplikace pro mobilní systém Android, která bude řešit problematiku zaznamenávání trasy a její následné zobrazení na mapě. První část se zabývá samotným systémem Android a návrhem ...
 • Bezpečnostní analýza bezdrátových sítí 

  Szőcs, Juraj
  Diplomová práce se zaobírá analýzou bezpečnosti bezdrátových sítí. Jsou zde popsány jednotlivé bezpečnostní metody šifrování WEP, TKIP a CCMP. Dále byly realizovány útoky vůči bezdrátové síti, byla analyzována slabá místa ...
 • Distribuce multimediálních dat v síti Internet 

  Vodák, René
  Práce pojednává o přenosu multimediálních dat v síti Internet se zaměřením na tvorbu webových stránek s využitím aplikačních rozhraní API, která jsou dostupná na stránkách společnosti Google, a tvorbu nezávislého video ...
 • Implementace pokročilé filtrace s klasifikací paketů pro bezdrátové sítě 

  Grénar, Milan
  Práce se zabývá možnostmi řízení QoS v GNU/Linux nástroji iptables a iproute. Pozornost je zaměřena zejména na metody pro tvarování provozu HTB a HFSC s ohledem na nasazení v bezdrátových sítích. Součástí je také simulace ...
 • Pokročilá filtrace provozu v operačním systému Linux 

  Janura, Dominik
  Tato práce je zaměřená na problematiku filtrace síťového provozu a zabezpečení sítě v prostředí operačního systému Linux. Přibližuje postup sestavení jednoduchého paketového firewallu využitím nástroje netfilter a ověřuje ...
 • Pokročilé možnosti tvarování datového toku v OS Linux pro sítě 802.3 a 802.11 

  Pánek, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá možnosťami tvarovania a kontroly dátového toku, v operačnom systéme Linux. Prvá časť práce sa zaoberá preskúmaním jednotlivých ná- strojov potrebných pre prácu s dátovým tokom. Druhá časť ...
 • Realizace VoIP ústředny Asterisk 

  Schön, Martin
  Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické jsou rozebírány signalizační protokoly, protokol RTP pro přenos dat, VoIP ústředna Asterisk a jejich možnosti zabezpečení. V praktické části ...
 • Sběr a zpracování dat z přístupových bodů 

  Kislinger, Jan
  Práce se zabývá sběrem a zpracováním dat z přístupových bodů. Na začátku se seznámíme se SNMP protokolem a MIB databázemi. Dále jsou zde popsány způsoby získání dat. Další část popisuje zpracování dat. Nejprve pomocí ...
 • Videokonferenční systém pro distanční výuku 

  Regueyra, Philip
  Hlavním cílem diplomové práce je seznámit se s problematikou dnešních videokonferenčních systémů a porovnat již existující řešení. První kapitoly práce jsou věnovány popisu teorie konferenčních systémů. Dále je popsána ...