Now showing items 1-2 of 2

  • Záložní zdroj střídavého napětí 

    Szabó, Andor
    Cieľom predloženej diplomovej práce je navrhnúť zvyšujúci DC / AC menič, striedač z 12 V na 120 Vef, so sínusovým výstupným signálom. Menič by mal byť schopný dodávať trvalý výkon 300 W a dvojnásobný špičkový výkon 600 W. ...
  • Změny teploty při pulzním nabíjení olověného akumulátoru 

    Szabó, Andor
    Olovené akumulátory patria medzi najpoužívanejšie elektrochemické zdroje prúdu. Úvodná časť bakalárskej práce poskytuje stručný prehľad o histórii, rozdelení a konštrukcii olovených akumulátorov. Prvá časť práce sa zaoberá ...