Now showing items 1-2 of 2

  • Lokalizace počítačových zařízení ve Wifi sítích 

    Szabó, Peter
    Tato práce se zabývá problematikou lokalizace počítačových zařízení v bezdrátových sítích. Čerpá z existujících řešení, které dále rozšiřuje, předkládá návrh a popisuje následnou implementaci prototypu lokalizačního systému ...
  • Zachování validity MS Exchange hlaviček na filtrujícím SMTP proxy-serveru 

    Szabó, Peter
    Cílem této práce je lokalizace a návrh optimálního řešení problému, způsobujícího vzájemnou nekompatibilitu SMTP proxy-serveru AVG Linux Server Edition a poštovního serveru Microsoft Exchange. Práce popisuje různé možnosti ...