Now showing items 1-11 of 11

 • Článkové roboty 

  Szabari, Mikuláš
  Bakalářská práce se zaobírá konfiguraci článkových robotů. Je rozdělena do tří části. První část vykládá o robotech, jejich rozdělení a zařazený článkových robotů do tohohle rozdělení. V druhé části řeší problematiku ...
 • Konstrukce jednokolového mobilního robotu se schopností stání na místě 

  Šustek, David
  Diplomová práce se zabývá problematikou jednokolového robotu. Zabývá se především jeho konstrukcí a pohybem v obtížnějším terénu s možností sběru vzorků. Jako nejvhodnější konstrukce byla zvolena varianta robotu vyvažovaného ...
 • Konstrukce koncového efektoru průmyslového robotu pro skládání a lepení kartonových krabic 

  Závodský, Martin
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou skladania a lepenia kartónových krabíc v priemysle. V prvej časti práce je spracovaný prehľad a rozdelenie skladacích a zalepovacích strojov dostupných na trhu. V druhej časti ...
 • Konstrukce koncového efektoru průmyslového robotu pro skládání kartonových krabic 

  Gábik, Jaroslav
  Bakalárska práca rieši návrh koncového efektora na skladanie a zošívanie kartónových krabíc rôznych rozmerov bez nutnosti manuálneho nastavovania zariadenia. Ďalej rieši návrh celého procesu skladania a k tomu návrh ...
 • Konstrukce kráčejícího mobilního robotu 

  Szabari, Mikuláš
  Diplomová práca rieši konštrukciu kráčajúceho mobilného robota, ktorý je určený na prechod skrz členitý alebo lesný terén, pričom jeho úlohou je zber vzorky. Prvá časť práce je venovaná prehľadu kráčajúcich robotov. Nasleduje ...
 • Návrh konstrukce měniče nástrojů pro robotické rameno 

  Ress, Vilém
  Teoretická část této bakalářské práce se zabývá rešerší v oblasti výměny koncových efektorů pro roboty. Cílem praktické části je návrh 2 konstrukčních variant systému výměny nástrojů a jejich zhodnocení na základě ...
 • Návrh konstrukce modulu robotického ramena 

  Machala, Lukáš
  Roboty modulární koncepce, kde jednotlivé moduly jsou konstrukčně i funkčně samostatné, postupně zaujímají čím dál větší procento na dnešním trhu. Tato práce obsahuje rešerši v oblasti robotických ramen a dostupných ...
 • Návrh konstrukce robotické protézy dolní končetiny 

  Remiš, Matúš
  Cieľom bakalárskej práce je návrh konštrukcie robotickej protézy dolnej končatiny. Teoretická časť sa zaoberá rozborom mechanizmu chôdze, rešeršou v oblasti protetiky a prehľadom komerčne dostupných protéz. V praktickej ...
 • Návrh robotického pracoviště pro automatickou montáž extruderů pro 3D tiskárny 

  Pulicar, Roman
  Diplomová práce se zabývá tvorbou robotického pracoviště a jeho periferií. V práci je popsána kinematika a funkce robotů. V praktické části je navrženo několik variant nového robotického pracoviště a následně zpracováno ...
 • Návrh robotizovaného pracoviště na montáž vrtačkových sklíčidel 

  Koutňák, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem robotického pracoviště pro montáž vrtačkových sklíčidel. V první části je popsána základní problematika. Další část obsahuje rozbor výroby vybraného sklíčidla, který pokračuje tvorbou ...
 • Průmysl 4.0 v kontextu s konstrukcí a aplikací výrobních strojů 

  Serykh, Pavel
  Tato bakalářská práce je zaměřena na téma CNC výrobní stroje a jejich využití v souladu se zásadami a principy Průmyslu 4.0. První část je rešerše současného stavu v oblasti nejčastěji používaných CNC výrobních strojů ve ...