Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace finanční podpory EU 

    Klusáková, Ivona
    Cílem bakalářské práce je vytvoření kulturního projektu pro příspěvkovou organizaci. Seznamuje s teoretickými poznatky z oblasti projektového managementu a neziskového sektoru. V praktické části se zaměřuje na postup ...
  • Návrh zlepšení kulturního projektu 

    Klusáková, Ivona
    Diplomová práce je zaměřena na provedení změn ve fungování kulturního projektu pořádaného pod záštitou příspěvkové organizace. Cílem práce je provést změny, které vylepší ekonomickou situaci projektu, zvýší zájem ze strany ...