Now showing items 1-20 of 67

 • Analýza a optimalizace selektivních technologických procesů pro kontakty krystalických křemíkových solárních článků 

  Hladík, Jiří
  Dizertační práce pojednává o metodách přípravy a analýzy kontaktů krystalických křemíkových článků se zaměřením na využití selektivních procesů při jejich přípravě. Maskovací schopnosti nitridu křemíku jsou využity pro ...
 • Analýza jakosti mobilních jednotek 

  Sokol, Jaroslav
  Manažment kvality čoraz viac preniká do sféry obchodu a stáva sa jeho dôležitou súčasťou. V prvej časti tejto práce predstavujeme servisné stredisko firmy Motorola s.r.o. a tiež najpoužívanejšie štatistické nástroje pre ...
 • Analýza vlivu pouzdření na izolační vlastnosti 

  Pulec, Jiří
  Moderní analogové systémy zpracovávající signály s velmi malou amplitudou jsou náchylné na zkreslení dané svody mezi signálovými trasami. Příčinou těchto svodů je znečištění izolační mezery na nosném substrátu, která ...
 • Aplikace lepidel v mikroelektronických sestavách 

  Bolcek, Martin
  Předkládaná práce se zabývá problematikou elektricky a tepelně vodivých lepidel v mikroelektronických sestavách. V první části je popsána struktura, vlastnosti a metody nanášení lepidel na substrát. Následující část je ...
 • Aplikace lepidel v mikroelektronických sestavách 

  Bolcek, Martin
  Předkládaná práce se zabývá problematikou elektricky a tepelně vodivých lepidel v mikroelektronických sestavách. V první části je popsána struktura, vlastnosti a metody nanášení lepidel na substrát. Následující část je ...
 • Aplikace moderních pouzdřících technologií v elektronice 

  Zlámal, Jiří
  Tato bakalářská práce shrnuje získané poznatky současných trendů v pouzdření. První část se zaměřuje na nejrůznější typy elektrických pouzder a jejich funkce, zatímco druhá část popisuje postup při návrhu elektrického pouzdra.
 • Ekologická analýza elektrotechnických výrobků 

  Šebela, Petr
  Práce je zaměřena na ekologický návrh a posuzování elektrotechnických výrobků v celém jejich životním cyklu. Tato oblast, ve světě nazývaná Eco-Design, se stala nedílnou součástí všech elektrotechnických výrob. Práce ...
 • Ekologické hodnocení a značení elektrotechnických výrobků 

  Kantorová, Aneta
  Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti snižování negativních vlivů elektrotechnických výrobků na životní prostředí. Po obecném popisu současného stavu, včetně aktivit zaměřených na udělení environmentálního značení, ...
 • Ekologický návrh v elektronice - legislativa a nástroje pro optimalizaci 

  Chlup, Marian
  Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou ekologického návrhu a optimalizace elektrotechnických výrobků. Teoretická část popisuje problematiku ekodesignu, legislativu a nástroje pro hodnocení. Praktická část je ...
 • Ekonomické způsoby pouzdření integrovaných obvodů a modulů 

  Kristek, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá způsoby pouzdření integrovaných obvodů a modulů a to především při použití levných a nehermetických pouzder. Součástí je také na základě zadaných informací a získaných teoretických poznatků ...
 • Emisivita a její vliv na odvod tepla 

  Gančev, Jan
  Předkládaná práce se zabývá problematikou emisivity a jejího vlivu na odvod tepla. V první části jsou popsány základy tepelného managementu, problematika emisivity a jejího měření. V druhé, experimentální části, jsou měřením ...
 • Experimental Teaching of Microelectronics Assembly Technology 

  Szendiuch, Ivan (Hill Publiwshing, 2020-01-19)
  This contribution gives some practical experience about the education program in the microelectronics assembly technology, as part of the base of hardware. It is closed to modern technologies of electronic packaging and ...
 • Experimentální zjišťování vlastností integrovaných tlustých vrstev 

  Čejka, Marek
  Bakalářská práce se zabývá teorií tlustovrstvé technologie. Popisuje realizaci tlustovrstvých integrovaných obvodů, technologií tlustých vrstev, metodou sítotisku. Obsahuje základní elektrické vlastnosti tlusté vrstvy. ...
 • Mechanické testování elektronických sestav vibracemi 

  Pešina, Tomáš
  Obsah této práce je zaměřen na mechanické testování DPS. Pojednává o standardech souvisejících s mechanickým testováním a vyhodnocováním kvality DPS. Zabývá se průmyslovými standardy, například IPC nebo JEDEC. Studuje ...
 • Mechanické testování pájených spojů 

  Drab, Tomáš
  Práca obsahuje teoretické spracovanie elektrotechnickej výroby pre bezolovnaté spájkovanie pretavením. Obsahuje popis procesov prebiehajúcich v procese spájkovania. Zahŕňa spôsoby aplikácie spájkovacej pasty a princípy ...
 • Mechanické vlastnosti mikroelektronických systémů 

  Psota, Boleslav
  Tato práce se zabývá výzkumem mikroelektronických systémů zatížených vibracemi, a to zejména pomocí počítačových modelů. Hlavním cílem je stanovení metodiky pro určení vlivu vibrací na desky plošných spojů a jejich komponenty ...
 • Měření teplotních profilů SMD pouzder 

  Strapko, Jaroslav
  Diplomová práca sa zaoberá predovšetkým tepelným manažmentom a jeho využitím pri výpočtoch teplotného profilu v peci pri použití rôznych typov puzdier SMD (PLCC, 1206) z hľadiska tepelných kapacít na testovacej DPS. Ukazuje ...
 • Měření účinnosti chladičů CPU a návrh tunelu s řízeným prouděním 

  Částka, Michal
  Při měření účinnosti vzduchových chladičů na standardních PC sestavách, dochází ke značným chybám měření. Okolní vzduch, do kterého se převádí tepelná energie z chladiče je nesourodý a nepředvídatelný. V řízeném tunelu lze ...
 • Měření vlastností tlustovrstvých RC prvků s rozloženými parametry 

  Kořínková, Ksenia
  Předkládaná práce se zabývá analýzou vlastností tlustovrstvých RC prvků s rozloženými parametry. Teoretická část řeší návrh RC prvků, na nějž navazuje jejich realizace. Součástí práce je měření odporů a zjištění závislosti ...
 • Modelování bilančního senzoru 

  Dvořák, Tomáš
  Práce řeší aplikaci ANSYS pro zjišťování teplotních poměrů v elektronických systémech