Now showing items 1-2 of 2

  • 3D monitor 

    Szkandera, Jan
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací systému, který umožní obraz scény zobrazovaný na ploše vnímat prostorově. Prostorové vnímání 2D obrazové informace je umožněno jednak stereopromítáním a jednak tím, že ...
  • TSQL2 interpret nad post-relačními databázemi v Oracle Database 

    Szkandera, Jan
    Středem zájmu této práce jsou temporální databáze a jejich multimediální a prostorové rozšíření. V úvodu práce jsou shrnuty výsledky výzkumu v oblasti temporálních databází, jsou představeny základní koncepty jazyka TSQL2 ...