Now showing items 1-1 of 1

  • Tvorba ovladačů zařízení pod systémy Linux a Windows 

    Sznapka, Jakub
    Práce se zabývá návrhem a implementací USB ovladače a klíče třídy HID pro mikrokontrolér MC9S08JM60. Popisuje se zde jak teoretická část nezbytná pro návrh, tak i implementace s ukázky kódu a obrázky pro lepší ilustraci. ...