Now showing items 1-2 of 2

  • Ocelová konstrukce autosalonu 

    Sztulová, Petra
    Bakalářská práce řeší návrh a posouzení ocelové konstrukce autosalonu. Objekt je jednopodlažní, obdélníkového půdorysu o rozměrech 15 x 30 m a výšky 7 m. Konstrukce je tvořena střešním pláštěm, vaznicemi, vazníky, sloupy ...
  • Využití ultrazvukové defektoskopie ve stavebnictví 

    Sztulová, Petra
    Diplomová práce je rozdělena na dvě části. V první části se zaměřuje na využití ultrazvukové metody ve stavební praxi. Vysvětluje zde, jak funguje ultrazvuk. V druhé části se zaměřuje na možnosti kotvení. Je zde popsáno, ...