Now showing items 1-2 of 2

  • Rozpoznání figur na šachovnici z fotografie na mobilním zařízení 

    Tábi, Roman
    Tato práce řeši mobilní aplikaci vytvořenou pro platformu Android, která rozpoznává figury z fotografie šachovnice. Aplikace vybere z galerie zařízení fotografii, kterou pak spracuje a určí obsah jednotlivých políček, tedy ...
  • Výpočet mapy disparity ze stereo obrazu 

    Tábi, Roman
    Diplomová práca sa zameriava na výpočet mapy disparity s použitím konvolučnej neurónovej siete. Preberá problematiku použitia konvolučných neurónových sietí pre porovnanie obrazov a výpočet disparity zo stereo obrazu ako ...