Now showing items 1-3 of 3

 • Nové metody pro rychlou detekci biologického materiálu na čipu 

  Pejović Simeunović, Jelena
  Tato práce navrhuje techniku separace a detekce na čipu pro kvantové tečky (QD, „quantum dots“) konjugované s různými proteiny, za účelem sledování vlivu vazebného činidla na potlačení intenzity uorescence QD způsobené ...
 • Pokročilé materiály pro organickou fotoniku 

  Ouzzane, Imad
  V oblasti nových nízkomolekulárních organických materiálů patří deriváty difenyldiketopyrrolopyrrolu (DPP), používané dříve jako barviva a pigmenty, k objektům vysokého zájmu pro jejich potencionální aplikace v moderních ...
 • Technika anisotropie a časově rozlišené anisotropie ve výzkumu koloidních systémů 

  Holínková, Petra
  V rámci této diplomové práce byly z hlediska mikroviskozity zkoumány kapalné a kondenzované systémy tvořené hyaluronanem (Hya) a kationtovým tenzidem cetyltrimethylamonium bromidem (CTAB). U vzorků byly měřeny excitační a ...