Now showing items 1-20 of 26

 • 3D logická hra s principy deformace prostoru 

  Joščák, Juraj
  Táto práca sa zaoberá globálnou deformáciou 3D geometrie a jej využitím v logickej hre. Cieľom je preskúmať rôzne metódy pre deformáciu geometrie v reálnom čase, zvážiť ich použiteľnosť v kontexte počítačovej hry a vyriešiť ...
 • 3D závodní hra 

  Vlach, Jan
  Tato práce se zaměřuje na návrh a implementaci 3D závodní hry s grafickými efekty. Cílem této práce je vytvořit závodní hru s grafickými efekty tvořeny především emitory částic. K detekci kolize je ve hře využita fyzikální ...
 • Displacement mapping s využitím virtuálních textur 

  Čulen, Jozef
  Tato práce se zabýva technikou přidávání nerovností povrchu modelů nazvanou displacement mapping s využitím virtuálních textur. Displacement mapping bude výkonnostně i vizuálně porovnán s normal mappingem. Práce dále ...
 • Grafické intro 64kB s použitím OpenGL 

  Peňáz, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řešení grafického intra s omezenou velikostí do 64kB. Práce popisuje metody použité při vytváření grafického intra. Zabývá se procedurálním generováním, nastavením kompilátoru ...
 • Grafické intro 64kB s použitím OpenGL 

  Marek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou grafického intra s omezenou velikostí. Zabývá se metodami využitými pro jeho tvorbu. Popisuje metody pro snížení velikosti spustitelného souboru. Mezi ty se řadí například využití ...
 • Interaktivní aplikace na trénování prostorového myšlení 

  Mladý, Jakub
  Táto práca sa zaoberá tvorbou aplikácie, ktorá slúži na rozvoj logického a priestorového myslenia. Popisuje návrh aplikácie ako aj výber použitých logických hier a ich následnú implementáciu. Ako logické hry boly vybraté ...
 • Interaktivní stavebnice pomocí OpenGL 

  Klepáčková, Karolína
  Cílem této bakalářské práce je implementace interaktivní stavebnice typu LEGO pomocí OpenGL. Aplikace umožňuje tvorbu modelů pomocí kostek, u nichž lze měnit barva a typ. Vytvořené modely lze ukládat i načítat. Každá kostka ...
 • Kolaborativní interakce mezi uživateli ve virtuální 3D scéně 

  Tóth, Michal
  Cílem této bakalářské práce bylo seznámit se s grafickou knihovnou OpenSceneGraph, okenní knihovnou Qt a možnosti síťové komunikace. A demonstrovat možnosti těchto knihoven na jednoduché aplikace. V práci jsou čtenáři ...
 • Light Propagation Volumes 

  Růžička, Tomáš
  Cílem diplomové práce je popsat různé metody výpočtu globálního osvětlení scény včetně techniky Light Propagation Volumes. Pro tuto metodu jsou podrobně popsány všechny tři kroky výpočtu: injekce, propagace a vykreslení. ...
 • Metody generování rostlin pro počítačovou grafiku 

  Picek, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami využitelnými pro generování rostlin pro počítačovou grafiku. Nejpodrobněji je zde probraná metoda generování pomocí L-systémů. Práce popisuje jednotlivé rozšíření 0L-systémů. Pro ...
 • Path tracing na GPU 

  Novák, David
  Cílem této bakalářské práce je implementace a následná akcelerace algoritmu sledování cest. Algoritmus bude implementován na GPU pomocí OpenGL. Nad vykreslovanou scénou bude sestavena akcelerační datová struktura oktalový ...
 • Porovnání stínových metod 

  Kiss, Marcel
  Táto práca sa zaoberá porovnávaním techník vrhania tieňov objektov v rámci scény. V teoretickej časti popisuje a porovnáva možné riešenia vrhania tieňa a podrobnejšie postupy metód Shadow Mapping a Shadow Volumes, ktoré ...
 • Porovnání výkonu vykreslování v iOS a Metal 

  Pištělák, Radek
  Cílem této práce je porovnání grafických knihoven OpenGL ES a Metal na mobilním systému iOS. Pro porovnání výkonu obou knihoven slouží implementovaný částicový systém. Měřením bylo zjištěno, že při použití instanced ...
 • Procedurální architektura 

  Roreček, Pavel
  Tato bakalářská práce popisuje implementaci knihovny pro procedurální generování architektury. V práci je popsán způsob zpracování vstupních souborů obsahujících popis pravidel a symbolů. Vygenerovaný model je zobrazen ...
 • Rozšíření programu VRUT o zobrazovací plugin v rozhraní Vulkan 

  Káčerik, Martin
  Táto diplomová práca sa zaoberá zobrazovaním trojrozmerných CAD modelov v reálnom čase pomocou rozhrania Vulkan. Zároveň skúma možnosti prepojenia tohoto rozhrania s aplikáciou VRUT, komplexným riešením pre zobrazovanie ...
 • Stínové techniky na dnešním hardware a jejich porovnání 

  Tóth, Michal
  Tato práce se zabývá technikami tvorby stínů ve 3D počítačové grafice. V práci jsou srovnány dvě základní techniky - stínové mapy a stínová tělesa. Následně je navržena nová technika, kombinující obě předchozí.
 • Strategie herních systémů 

  Švestka, Marek
  Obsahem této práce je reprezentace chování umělé inteligence v počítačových hrách. Cílem bylo najít vhodné metody k její interpretaci. Tato problematika byla vyřešena implementací " map", což jsou n-rozměrné matice nesoucí ...
 • Survival hra v procedurálním světě 

  Macháček, Luboš
  Projekt je zaměřený na vývoj 3D počítačové hry využívající procedurální generování pro tvorbu herního světa. Součástí je i herní engine, který danou hru pohání. Při vývoji jsou využívané různé experimentální přístupy a ...
 • Tvorba a demonstrace 3D modelů pro VR 

  Zouhar, Marek
  Tato práce pojednává o konceptu virtuální reality, její historii, současných možnostech a dostupných zařízeních a technologiích virtuální reality a způsobech tvorby prvků, zejména modelů, textur a animací, které aplikace ...
 • Umělecké zobrazení scény 

  Benda, Jan
  Cílem této práce je prostudovat vybrané metody nerealistikého uměleckého zobrazení (cell shading, pencil sketch shading, watercolor shading) a napodobit dané techniky při vykreslování objektů ve 3D prostoru s použitím ...