Now showing items 1-2 of 2

  • Charakterizace extracelulárních enzymů a dalších metabolitů karotenogenních kvasinek 

    Těšíková, Karolína
    Lipázy jsou enzymy katalyzující především hydrolytické štěpení vazeb triacylglycerolů. Produkce lipolytických enzymů je známa u mnoha mikroorganismů, obzvlášť u těch, kteří jsou způsobilí utilizovat tukový uhlíkatý substrát. ...
  • Stanovení mastných kyselin ve vybraném typu sýra 

    Těšíková, Karolína
    Tato bakalářská práce se zabývá identifikací a kvantifikací volných a vázaných mastných kyselin v modelových sýrech typu Moravský bochník, vyrobených na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Teoretická část se zabývá charakteristikou ...