Now showing items 1-4 of 4

 • Dimenzování a kontrola venkovního vedení 

  Chrástek, Radim
  Venkovní vedení musí vyhovovat řadě požadavků, aby všechny jeho části bezpečně odolaly mechanickému a elektrickému namáhání. Tato bakalářská práce se zabývá mechanickým namáháním. Nejprve budou odvozeny potřebné vztahy pro ...
 • Návrh malé vodní elektrárny 

  Mana, Lukáš
  Tato bakalářská práce pojednává o možnosti využití energie vodního toku na výrobu elektrické energie. V první části se zabývá vyhodnocením navrhovaných lokalit. V druhé části se budeme zabývat konkrétní lokalitou, návrhem ...
 • Testování ochrany transformátoru 

  Judas, Jan
  Cílem bakalářské práce bylo chránění transformátoru, konkrétně pak rozdílová ochrana transformátoru, její princip funkce, stabilizace a vypínací charakteristika. Byl navrhnut způsob měření vypínací charakteristiky ochrany ...
 • Vyhodnocení nákladů na penalizace v zadané distribuční síti 

  Těžký, Jiří
  Důležitým kritériem pro posouzení ekonomické stability rozvojových zemí je jejich energetický systém. Jeho schopnost zásobovat elektrickou energií všechny odběratele v požadované kvalitě dodávky. Požadavky na poskytovanou ...