Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh měření na průmyslové pračce 

    Těthal, Josef
    Tato bakalářská práce se zabývá v první části rešerší, kde je stručně popsán prací proces a úvod do navrhování experimentů. V další části je proveden experiment, který je výstupem této práce. Popisuje vliv teploty máchání ...
  • Využití spalin plynové mikroturbíny pro sušení 

    Těthal, Josef
    Diplomová práce pojednává o řešení problematiky spalin z plynové mikroturbíny jako sušicího média pro obecné sušení. Aby bylo možné tyto spaliny použít je nutné je ochladit na požadovanou teplotu. Výpočtová část zahrnuje ...