Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Tříletá, Kristýna
    Předmětem této diplomové práce je zhodnocení finanční situace společnosti Jemnická Stavba, a. s. a následné návrhy na zlepšení problémových oblastí. Vyhotovená finanční analýza zobrazuje vývoj společnosti v letech 2012 – ...
  • Podnikatelský záměr - rozvoj stavební společnosti 

    Tříletá, Kristýna
    Předmětem této bakalářské práce je vytvoření reálného podnikatelského záměru, který bude podkladem pro rozvoj společnosti Jemnická Stavba, a.s. Práce je tvořena ze dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část ...