Now showing items 1-20 of 39

 • ALTERNATIVE PROPULSION FOR AIRCRAFT OF GENERAL AVIATION CATEGORY 

  Kaddour, Mirvat
  Letecká doprava jako všechny ostatní dopravy podílí na produkci emisí skleníkových plynů, což je hlavní důvod změn klimatu. Disertační práce je zaměřena na možnost využití alternativního zdroje energie (paliva, motor) v ...
 • Brzdové soustavy letadel 

  Kochtík, Martin
  Hlavním tématem závěrečné práce je brzdění a funkce brzdových soustav při pohybu letounu po zemi ve chvíli po přistání, až po jeho úplné zastavení. V této práci jsou tedy postupně vysvětleny základní definice a principy ...
 • Celokovový letoun kategorie UL a LSA s aplikací moderních avionických, řídících a kontrolních systémů 

  Kadlčík, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem celokovového letounu podle předpisů UL-2 a LSA. Byla provedena rešerše letounů v dané kategorii na trhu. Z tohoto rozboru byla navržena koncepce, kterou se práce dále zabývá. Druhá ...
 • Diagnostic parameters determination of aircraft hydraulic system 

  Třetina, Karel; Cäsar, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019)
  The article presents methodology for application of information theory for selection of hydraulic system diagnostic parameters. Changes in technical state of the system are accompanied by a set of symptoms. Method of ...
 • Diagnostika hydraulických soustav letadel 

  Bencalík, Karol
  V letectví se přikládá velký důraz na bezpečnost letecké techniky. Aktuální technický stav letounu a jeho systémů je tedy důležitým parametrem pro jeho letovou způsobilost. Pro určení technického stavu prvku by bylo vhodné ...
 • Hydraulické soustavy letadel 

  Puller, Tomáš
  Práce „Hydraulické soustavy letadel“ je zaměřena na problematiku hydraulického přenosu sil pro ovládání letounu. V první a druhé části jsou shrnuty hlavní charakteristiky hydraulických soustav a základní fyzikální vlastnosti ...
 • Implementace nových požadavků JAR-FCL 1 v teoretické přípravě dopravních pilotů v oblasti všeobecných znalostí letounu. 

  Bordovský, Lukáš
  Závěrečná bakalářská práce zpracovává začlenění nových požadavků předpisu JAR-FCL 1 v teoretické přípravě dopravních pilotů v oblasti všeobecných znalostí letounu. Definuje a blíže rozebírá diference mezi amendmentem 5 a ...
 • The Integrated Method Utilizing Graph Theory and Fuzzy Logic for Safety and Reliability Assessment 

  Janhuba, Luboš
  Dizertační práce se zabývá návrhem integrované metody hodnocení bezpečnosti a spolehlivosti palubních leteckých systém za použití teorie grafů a fuzzy logiky. Navržená integrovaná metoda je univerzálně použitelná v oblasti ...
 • Klimatizační soustavy letadel 

  Lednický, Ondřej
  Tato bakalářská práce je zaměřena na klimatizační soustavy letadel, jejich funkci a základní úlohy, které musí splnit pro zabezpečení bezpečného a pohodlného letu. Bude členěna na několik kapitol, přičemž úvodní kapitola ...
 • Konstrukční optimalizace elektro-hydrostatického válce pro letadla v kategorii všeobecného letectví 

  Kraus, Jan
  Současným trendem ve stavbě letadel i jejich silových soustav je využití pouze jednoho primárního zdroje energie. Navrhují se silové elektro - mechanické soustavy pro ovládání pohyblivých konstrukčních částí letounů. Na ...
 • Metody analýzy spolehlivostních dat z provozu a zkoušek letadel 

  Novák, Josef
  Doktorská práce se zabývá možnými způsoby analýzy spolehlivostních dat z provozu a zkoušek letadel. Požadavky amerického leteckého předpisu FAR 23 a evropského ekvivalentu CS 23 na certifikaci hydraulických soustav jsou ...
 • Měření parametrů hydraulických soustav letadel 

  Bareš, Josef
  Tato práce rešeršní formou sumarizuje dosavadní znalosti měření parametrů hydraulických soustav letadel. V práci je především kladen důraz na návaznost informací a uvedení čtenáře do problematiky parametrů hydraulických ...
 • Mlhy a dráhová dohlednost na letišti Brno-Tuřany 

  Tarasovičová, Nikola
  Tato bakalářská práce se zabývá dohledností a dráhovou dohledností, jejich hlášením v různých meteorologických zprávách, způsoby jejich určování a jevy, které je zhoršují. Soustřeďuje se na mlhy jako hlavní příčinu malé ...
 • Možnosti zmenšení spotřeby paliva dopravných letadel 

  Harasim, Tomáš
  V důsledku dlouhodobé ekonomické krize se v posledních letech zavádějí různá úsporná opatření. Vyjímkou není ani letecké odvětví. Z tohoto důvodu se v této práci zabývám metodami snižování spotřeby paliva u dopravních ...
 • Námraza jako nebezpečný jev v letectví 

  Drška, Martin
  Cieľom bakalárskej práce je popísať vznik námrazy a jej nebezpečenstvo v letectve. Práca obsahuje viacero častí, ktoré popisujú podmienky vzniku námrazy, jednotlivé druhy námrazy a metódy jej merania. Taktiež sa tu popisujú ...
 • Návrh a analýza vlastností hydraulického servomechanismu řízení malého a rychlého letounu 

  Cäsar, Tomáš
  Cílem této práce bylo navrhnout servomechanismus vhodný k řízení malých rychlých letounů, jako jsou business jety a lehké víceúčelové bojové letouny. Hlavním úkolem bylo poté vzít navržené parametry a využít je při počítačové ...
 • Návrh diagnostické soustavy pro malý dopravní letoun 

  Harasim, Tomáš
  Díky tlaku leteckých společností a provozovatelů letadel na snížení provozních nákladů, jsou do systémů letadel intalovány diagnostické soustavy, kterými lze sledovat opotřebení jednotlivých funkčních prvků. Díky tomuto ...
 • Návrh elektro-hydraulické soustavy pro ovládání příďového podvozku malého dopravního letounu 

  Vodička, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem elektrohydraulické soustavy pro ovládání podvozku malého dopravního letadla. Teoretická část obsahuje stručnou rešerši týkající se malých dopravních letadel, jejich podvozků a požadavků ...
 • Návrh elektro-hydraulického ovládání hlavního podvozku a brzd pro malý cvičný letoun 

  Skřivánek, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem elektro-hydraulického ovládání hlavního podvozku a brzd cvičného letounu. V první části je definována základní kinematika mechanismu podvozku a jeho zatížení při zatahování podvozku, letu a ...
 • Návrh raketového motoru 

  Cejpek, Jakub
  Cílem této práce je navrhnout raketový motor na tuhou pohonnou hmotu s dostatečným výkonem pro vynesení zátěže o hmotnosti 500 gramů do výšky 1500 metrů. A dále navrhnout základní uspořádání rakety, která by tento motor ...