Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh paroproudé vývěvy 

    Třináctý, Jan
    Cílem této práce je provést rešerši k udržování vakua v povrchových kondenzátorech a posléze navrhnout základní rozměry jednostupňové paroproudé vývěvy. První část práce se věnuje problematice vakua. Další část se zabývá ...
  • Parní turbína pro fosilní elektrárnu - ST NT díl 

    Třináctý, Jan
    Diplomová práce se zabývá návrhem kondenzační parní turbíny s přihříváním pro fosilní elektrárnu. Turbína je dvoutělesová. První těleso je tvořeno samostatným VT dílem. Druhé těleso tvoří kombinovaný ST-NT díl s axiálním ...