Now showing items 1-2 of 2

  • Parní turbína pro fosilní elektrárnu 

    Třináctý, Jiří
    Diplomová práce se věnuje návrhu kondenzační parní turbíny spalující fosilní paliva o jmenovitém výkonu na svorkách generátoru 250 MW s přihříváním páry a osmi neregulovatelnými regeneračními odběry. Turbína se skládá ze ...
  • Termoelektrický generátor pro spalinový tah kotle 

    Třináctý, Jiří
    S tenčící se zásobou fosilních paliv, roste zájem o co možná nejefektivnějšího využívání primárních zdrojů energie. V celé řadě dnešních zařízení odchází značná část energie paliva nevyužita v podobě odpadního tepla. Jako ...