Now showing items 1-3 of 3

 • Meze pohybu a kvantifikace množství dnových splavenin pro štěrkonosné toky 

  Roušar, Ladislav
  Disertační práce se podrobně a přehledně zabývá mechanikou počátku pohybu dnových splavenin pro štěrkonosné toky. Práce na základě teoretických poznatků, experimentálních výzkumů, numerických modelů a terénního šetření ...
 • Návrh změn konceptu motivačního systému ve vybrané společnosti 

  Novozámský, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je návrh změn konceptu motivačního systému ve vybrané společnosti. Popsání důležitých teoretických pojmů jako personální činnost, motivace a odměňování, které jsou podkladem pro analytickou část. ...
 • Návrh změny organizační kultury ve vybraném podniku 

  Novozámský, Tomáš
  Cílem diplomové práce je návrh změny organizační kultury ve vybraném podniku. V první části mojí práce jsou popsány nejvýznamnější teoretické pojmy jako vymezení organizační kultury, prvky organizační kultury anebo metody ...