Now showing items 1-20 of 77

 • Dělící zařízení tyčí z barevných kovů 

  Forman, Ladislav
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem dělícího zařízení pro výrobu polotovarů pro zápustkové kování. Jejím obsahem jsou navržené technologické, konstrukční řešení, návrhové a kontrolní výpočty potřebné pro ...
 • Dělící zařízení tyčí z barevných kovů 

  Strašák, Milan
  Cílem této diplomové práce je konstrukční řešení dělícího zařízení tyčí z barevných kovů. Zařízení je určeno pro inovaci přípravy polotovarů v kovárnách. Práce je zaměřena především na návrh jednotlivých mechanických ...
 • Ecodesign a jeho současný vliv na konstrukci výrobních strojů 

  Kordula, Zbyněk
  Bakalářská práce obsahuje přehled předpisů a nařízení přímo ovlivňujících ecodesign strojních zařízení. Přehled nástrojů, které lze použít při aplikaci ecodesignu. Možnosti, pomocí nichž jde dosáhnout úspory energie a ...
 • Ecodesign a jeho vliv na konstrukci výrobních strojů 

  Sovják, Richard
  Bakalářská práce je zaměřena na zpracování soupisu legislativních předpisů, nařízení a norem ovlivňující výrobní stroje. Obsahuje přehled nástrojů pro posuzování životního cyklu výrobků za pomocí metodik ecodesignu a shrnuje ...
 • Energetický model lineární osy s kuličkovým šroubem a servopohonem 

  Sládek, Vojtěch
  Cílem práce bylo studium o Energetických modelech lineárních os s kuličkovými šrouby a servopohony, rozbor jednotlivých součástí osy vzhledem ke ztrátám, metodika výpočtu ztrát na elektrické části a mechanické části pohonu ...
 • Hydraulický dílenský lis 

  Budík, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem hydraulického lisu k tváření tyčových polotovarů za tepla s možností přestavování hlavního lisovacího válce v závislosti na provozované technologii. Rozebereme problematiku navržení lisu a ...
 • Kinematické struktury pásových podvozků 

  Chlud, Martin
  Bakalářská práce představuje stručný přehled a historii pásových podvozků s důrazem na jednomístná vozidla. Ve druhé části se práce zabývá analýzou jednotlivých kinematických členů pásového podvozku. Třetí část se zabývá ...
 • Kompozitní materiály ve stavbě obráběcích strojů 

  Čunek, Jakub
  Bakalářská práce obsahuje stručné seznámení s materiály pro konstrukci výrobních strojů, jejich výhodami, nevýhodami a možnostmi použití. Dále je tato bakalářská práce zaměřena hlavně na použití nekonvenčních materiálů pro ...
 • Konstrukce automaticky indexované frézovací hlavy 

  Drha, Vojtěch
  Náplní bakalářské práce je návrh dvouosé frézovací hlavy s automatickým indexováním. První část práce se zabývá rešerší v oblastech technologie frézování, vyvrtávacích strojů a frézovacích hlav. Druhá část obsahuje volbu ...
 • Konstrukce frézovací hlavy na CNC soustruh 

  Mrkos, Jan
  Tato bakalářská práce je z velké části soustředěna na konstrukci frézovací hlavy pro CNC soustruh. V úvodní části je provedena rešerše v oblasti nástrojových soustav se zaměřením na různá provedení revolverových hlav. ...
 • Konstrukce jednoúčelového frézovacího stroje 

  Čunek, Jakub
  Tato diplomová práce obsahuje stručné seznámení s technologií frézování a rozbor jednotlivých částí frézovacích strojů. Dále je tato diplomová práce zaměřena na konstrukci jednoúčelového frézovacího stroje pro obrábění ...
 • Konstrukce jednoúčelového stroje 

  Tejchmanová, Michaela
  Tato práce se zabývá konstrukcí jednoúčelové portálové frézky určené k výrobě drážek na hřídeli. Práce je rozdělena na rešeršní a výpočtovou část. Součástí práce je 3D model stroje.
 • Konstrukce jednoúčelového vrtacího stroje 

  Kulhánek, Zdeněk
  Cílem této diplomové práce je návrh konstrukce jednoúčelového vrtacího stroje. Jednoúčelový vrtací stroj bude sloužit k obrábění litinového odlitku převodové skříně. V první části práce je provedena rešerše vrtacích strojů ...
 • Konstrukce křížového stolu frézky 

  Hubálek, Tomáš
  Tato bakalářská práce se věnuje konstrukci křížového stolu frézky. Je zde krátká rešerše jednotlivých komponent, které se používají při konstrukci obráběcích strojů. Dále jsou zde uvedeni přední výrobci obráběcích strojů. ...
 • Konstrukce křížového stolu pro obráběcí stroj 

  Bouchal, Tomáš
  Vybrané téma: Konstrukční návrh křížového stolu patří do oblasti obráběcích strojů. Křížový stůl je strojírenský stůl, který se pohybuje ve dvou osách. Používá se výhradně u konzolové frézky, jejíž je nezbytnou součástí. ...
 • Konstrukce montážního zařízení pro automobilní průmysl 

  Poláček, Tomáš
  Cieľom tejto diplomovej práce je skonštruovanie jednoúčelového poloautomatizovaného zariadenia pre montáž komponentu automobilu. Skladaným komponentom je tankovacie hrdlo na dopĺňanie pohonných hmôt zložené z viacerých ...
 • Konstrukce naklápěcího stolu pro pětiosé frézování 

  Bajza, Stanislav
  Cílem této bakalářské práce je konstrukční návrh naklápěcího stolu s řízenou čtvrtou a pátou osou, který bude používán jako doplňkové příslušenství ke tříosému obráběcímu centru. Stůl by měl sloužit k dokončovacím operacím ...
 • Konstrukce navíječky kompozitního izolátoru 

  Menšík, Martin
  Cílem této diplomové práce je konstrukce jednoúčelového stroje pro navíjení kompozitního izolátoru. V první části je popsána technologie navíjení doplněná analýzou použitelných komponent. Na základě těchto poznatků je ...
 • Konstrukce osy C malého soustruhu 

  Hermanský, Dominik
  Predmetom bakalárskej práce je konštrukcia osi C malého sústruhu. Prvá časť obsahuje vymedzenie hlavných pojmov a rešerš v oblasti osi C pre sústruhy a sústružnícke centrá. Ďalšia časť práce sa venuje rozboru rezných síl ...