Now showing items 1-2 of 2

  • Přerušení konstrukčních tepelných mostů 

    Tůma, Pavel
    Práce řeší způsoby přerušení tepelných mostů u převislých betonových konstrukcí, převážně je řešeno použití ISO-nosníků. V první části se nachází výčet výrobců dodávající základní balkónové prvky na český trh, srovnání ...
  • Zesílení železobetonové konstrukce pro ocelovou nástavbu 

    Tůma, Pavel
    Diplomová práce se zabývá posouzením stávající železobetonové konstrukce, která je přitížena novou ocelovou nadstavbou se zděným pláštěm. Potřebné zesílení konstrukce je řešeno pomocí uhlíkových lamel. Pro výpočet vnitřních ...