Now showing items 1-20 of 22

 • Aplikace bezpečnostních senzorů v průmyslových aplikacích 

  Mrkva, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit přehled nabízených bezpečnostních senzorů používaných v automatizovaném provozu. Senzory jsou rozřazeny podle technologie, kterou využívají ke své funkci, je uveden princip jejich ...
 • Koncepční návrh rukavice pro virtuální realitu 

  Kožík, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa venuje oblasti ovládania virtuálnej reality rukavicami so zapojením hmatového vnemu. Takto vytvorený ovládací prvok umožní uživateľovi lepšie odhalovať chyby v prototypovej časti konštrukčných projektov.
 • Konstrukce jednoúčelového frézovacího stroje 

  Čunek, Jakub
  Tato diplomová práce obsahuje stručné seznámení s technologií frézování a rozbor jednotlivých částí frézovacích strojů. Dále je tato diplomová práce zaměřena na konstrukci jednoúčelového frézovacího stroje pro obrábění ...
 • Konstrukce jednoúčelového manipulátoru 

  Chmela, Martin
  CHMELA Martin: Návrh konstrukce jednoúčelového manipulátoru. V této bakalářské práci je provedena důkladná analýza problematiky manipulace se samonosnými formami ve slévárenství. Návrh variant řešení a jejich technicko-ekonomické ...
 • Konstrukce mlýnku na zpracování hroznů 

  Šusta, Radek
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a konstrukci mlýnku na zpracování hroznů. První část práce rešeršní se zaměřením na prostudování prodávaných mlýnků, ve druhé polovině je zaměřena na samotný návrh a konstrukci mlýnku.
 • Konstrukce zásobníku nástrojů pro CNC frézku 

  Sýkora, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá automatickou výměnou nástrojů u obráběcích strojů. V práci je provedena rešerše z problematiky AVN u obráběcích strojů zaměřená na jednotlivé typy zásobníků nástrojů. Dále jsou provedeny ...
 • Konstrukční návrh manuální brusky pro ostření nožů dřevoobráběcích strojů 

  Musil, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem manuální brusky pro ostření hoblovacích nožů. Bruska je navržena k položení a přichycení k pracovnímu stolu, úběr třísky je realizován pomocí naklápění motoru, posuv obráběného ...
 • Měření deformací komponent motocyklů 

  Augste, Jan
  Diplomová práce se dle zadání zabývá návrhem technického řešení měření komponent motocyklů. Po technické úvaze bylo měření pomocí odporových snímačů a analogově-digitálního převodníku, nahrazeno měřením pomocí zpracování ...
 • Model moderní komerční prádelny 

  Tůma, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá návrhem moderní komerční prádelny se zaměřením na použité zařízení. Proces je důkladně prostudován a analyzován. Důležitým aspektem pro výběr zařízení je spotřeba (páry, elektrické energie a zemního ...
 • Možnosti využití CAx systémů v průmyslové praxi 

  Novák, David
  Využití počítačové podpory se stává nedílnou součástí každého strojírenského podniku. První část práce obsahuje popis CAx systémů, jejich historický vývoj a využití. Dále je v práci řešena problematika 3osého obrábění v ...
 • Návrh CNC frézky pro modelářské dílny 

  Kovács, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem CNC frézky pro účely modelářské dílny. V první části je provedena rešerše v oblasti malých CNC frézovacích strojů pro lepší seznámení s touto problematikou. Informace ...
 • Návrh konstrukce elektrické koloběžky 

  Lamberský, Václav
  Cílem diplomové práce je konstrukční návrh elektrokoloběžky. V první části práce je provedena rešerše používaných řešení konstrukcí a typů pohonů. V dalších kapitolách práce jsou počítány a voleny elektromotor, akumulátor ...
 • Návrh konstrukce vibrační třídičky odpadu 

  Taska, Abraham
  Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce vibrační třídičky nábojnic. Práce obsahuje teoretickou část charakterizující různé typy třídiček nábojnic a dále popisuje princip třídění pomocí vibrační třídičky. Praktická ...
 • Návrh řízení výrobní linky s kontrolou rozměrů výrobků 

  Janoušek, Roman
  Tato bakalářská práce řeší problematiku návrhu řídicího systému výrobní linky se strojovým viděním pro získání polohy a rozměrů výrobků. Součástí řešené linky je digitální kamera, delta robot a pneumatické manipulátory. V ...
 • Návrh vibračního stolu 

  Tuček, Michael
  Hlavním cílem této bakalářské práce je konstrukční návrh vibračního stolu, který slouží ke zhutňování betonových směsí ve formách. Nejprve se zabývá rešerší ohledně složení betonu, následně jsou vyčteny způsoby jeho ...
 • Posouzení pracoviště výrobní linky 

  Obritzhauser, Filip
  Tato bakalářská práce se věnuje navrhování pracovišť výrobních linek, které jsou dnes hojně využívány. Jsou rozebrány všechny faktory ovlivňující bezpečnost práce. V poslední části se práce zaměřuje na návrh typického ...
 • Studie o současném stavu virtuální reality 

  Bukvald, Josef
  Cílem bakalářské práce je studie o současném stavu virtuální reality. Práce je rešeršního charakteru a obsahuje základní informace k problematice virtuální reality. Dále se zabývá přehledem současných technologií a zařízení, ...
 • Valivé vedení beranu 

  Kosar, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem valivého vedení beranu mechanického lisu s možností vymezení vůlí. Poskytuje přehled používaných vedení u lisů. Rozebírá jednotlivé druhy vedení a udává jejich použití. Ukazuje postup při návrhu ...
 • Verification of prediction method for energy consumption of machine tool feed axes 

  Tůma, Jiří; Tůma, Zdeněk; Synek, Miloš (MM publishing Ltd., 2016-09-06)
  Energy efficiency of electrical appliances is highly debated topic at present. This topic is transferred especially in industries where are the effects of savings much more significant due to higher energy consumption. In ...
 • Využití senzorů v průmyslových aplikacích 

  Horák, Vítězslav
  Bakalářská práce se zabývá využitím průmyslových senzorů v automatizovaném procesu. Úvodní část práce popisuje historický vývoje průmyslu a s tím související potřebou automatizace a senzoriky. Hlavní část práce přehledně ...