Now showing items 1-20 of 58

 • Aplikace bezpečnostních senzorů v průmyslových aplikacích 

  Mrkva, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit přehled nabízených bezpečnostních senzorů používaných v automatizovaném provozu. Senzory jsou rozřazeny podle technologie, kterou využívají ke své funkci, je uveden princip jejich ...
 • Aplikace rozšířené reality v údržbě výrobních strojů 

  Blaha, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem aplikace rozšířené reality v údržbě obráběcích strojů. Práce obsahuje část rešeršní a část návrhovou. V první části diplomové práce je shrnuta problematika rozšířené reality z obecného ...
 • Automatická výměna nástrojů u obráběcích strojů 

  Kučerová, Veronika
  Automatická výměna nástrojů je jedním z klíčových způsobů, jak zkrátit neproduktivní strojní časy a zvýšit produktivitu stroje. Tato bakalářská práce pojednává právě o tématu automatické výměny nástrojů. Je provedena rešerše ...
 • Automatizace procesu zakládání dílu do svařovacího přípravku 

  Adámek, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce je návrh automatizace zakládání dílu do svařovacího přípravku pro odporové svařování ve společnosti PWO Czech Republic a.s. Valašské Meziříčí, působící na poli automotive průmyslu. Na základě ...
 • Ergonomie ve strojírenství 

  Slámová, Nikola
  Bakalářská práce se zaměřuje na současný stav ergonomie v oblasti strojírenství, konkrétně na rizika pracoviště. Provedená analýza hodnotí legislativní požadavky a metody pro identifikaci a hodnocení ergonomických rizik.
 • Hydraulický systém regulace vodní turbíny 

  Koutecký, Vojtěch
  Cílem této diplomové práce je vytvoření hydraulického systému pro regulaci vodní turbíny. Součástí je základní dimenzování hydraulických prvků za účelem sestavení funkčního hydraulického schématu.
 • Koncepční návrh rukavice pro virtuální realitu 

  Kožík, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa venuje oblasti ovládania virtuálnej reality rukavicami so zapojením hmatového vnemu. Takto vytvorený ovládací prvok umožní uživateľovi lepšie odhalovať chyby v prototypovej časti konštrukčných projektov.
 • Konstrukce jednoúčelového frézovacího stroje 

  Čunek, Jakub
  Tato diplomová práce obsahuje stručné seznámení s technologií frézování a rozbor jednotlivých částí frézovacích strojů. Dále je tato diplomová práce zaměřena na konstrukci jednoúčelového frézovacího stroje pro obrábění ...
 • Konstrukce jednoúčelového manipulátoru 

  Chmela, Martin
  CHMELA Martin: Návrh konstrukce jednoúčelového manipulátoru. V této bakalářské práci je provedena důkladná analýza problematiky manipulace se samonosnými formami ve slévárenství. Návrh variant řešení a jejich technicko-ekonomické ...
 • Konstrukce jednoúčelového montážního zařízení pro automobilní průmysl 

  Denk, Marek
  Cílem této diplomové práce je návrh a konstrukce jednoúčelového montážního zařízení pro automobilní průmysl. Montovanou součástí je část světlometu osobního automobilu skládající se z chladiče, desky plošných spojů a ...
 • Konstrukce mlýnku na zpracování hroznů 

  Šusta, Radek
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a konstrukci mlýnku na zpracování hroznů. První část práce rešeršní se zaměřením na prostudování prodávaných mlýnků, ve druhé polovině je zaměřena na samotný návrh a konstrukci mlýnku.
 • Konstrukce montážního zařízení pro automobilní průmysl 

  Poláček, Tomáš
  Cieľom tejto diplomovej práce je skonštruovanie jednoúčelového poloautomatizovaného zariadenia pre montáž komponentu automobilu. Skladaným komponentom je tankovacie hrdlo na dopĺňanie pohonných hmôt zložené z viacerých ...
 • Konstrukce navíječky kompozitního izolátoru 

  Menšík, Martin
  Cílem této diplomové práce je konstrukce jednoúčelového stroje pro navíjení kompozitního izolátoru. V první části je popsána technologie navíjení doplněná analýzou použitelných komponent. Na základě těchto poznatků je ...
 • Konstrukce strojního svěráku s mechanickým posilovačem 

  Tejkl, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou strojních svěráků s mechanickým posilovačem. Cílem bylo navrhnou strojní svěrák. V práci je vytvořena rešerše z oblasti upínání obrobků. Dále jsou zde obsaženy nutné výpočty pro konstrukci ...
 • Konstrukce univerzálního zásobníku nástrojů SK50 s robotickou výměnu nástrojů pro stroj WFT 13 

  Pluskal, Viktor
  Cílem diplomové práce je navrhnout univerzální zásobník pro výměnu nástrojů SK 50 pro horizontální vyvrtávačku WFT 13 pomocí průmyslového robota. Práce je zadaná ve spolupráci s firmou Fermat CZ s.r.o. V první části se ...
 • Konstrukce zásobníku nástrojů pro CNC frézku 

  Sýkora, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá automatickou výměnou nástrojů u obráběcích strojů. V práci je provedena rešerše z problematiky AVN u obráběcích strojů zaměřená na jednotlivé typy zásobníků nástrojů. Dále jsou provedeny ...
 • Konstrukční návrh manuální brusky pro ostření nožů dřevoobráběcích strojů 

  Musil, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem manuální brusky pro ostření hoblovacích nožů. Bruska je navržena k položení a přichycení k pracovnímu stolu, úběr třísky je realizován pomocí naklápění motoru, posuv obráběného ...
 • Konstrukční návrh poloautomatické brusky pro ostření nožů dřevoobráběcích strojů 

  Havlíček, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je návrh poloautomatické ostřičky hoblovacích nožů dřevoobraběcích strojů. Práce obsahuje popis technologie broušení, zejména čelní broušení. Práce se dále zabývá porovnáním jiných brusek, které ...
 • Konstrukční návrh stojanu pásové pily 

  Kropáč, Jan
  Bakalářská práce se zabývá rešerší v oblasti pásových pil, podstavců a válečkových dopravníků. Výstupem této práce je konstrukční návrh nového stojanu pro starší pásovou pilu PILOUS ARG 220 plus, jehož součástí je i ...
 • Konstrukční návrh testovacího zařízení 

  Pavluš, Martin
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem automatizovaného testovacího zařízení vybraných typů pneumatických ventilů. Problém ručního kontrolního procesu je jeho neefektivita, jak z hlediska chybovosti lidského faktoru, ...