Now showing items 1-1 of 1

  • Marketingové možnosti Internetu 

    T.Kovács, Gregor
    Práca sa zaoberá súčasnými možnosťami Internet marketingu a možnosťami ich aplikácie pre model www stránok s ciežom zefektívniť jej online marketing, popularitu a zaistiť nárast návštevnosti. Práca rozoberá metódy online ...