Now showing items 1-2 of 2

  • Segmentace v mikroskopických obrazech z rostlinných preparátů 

    T.Kovács, Matúš
    Diplomová práca sa zaoberá segmentáciou v mikroskopických obrazoch z rastlinných preparátov. Popisuje význam histogramu pre získavanie informácií o obrázku, využitie vlnkovej transformácie na predspracovanie obrazu. Rozdeľuje ...
  • Univerzální přepínač pro zabezpečovací techniku 

    T.Kovács, Matúš
    Práca pojednáva o problematike riešenia zariadenia pre zabezpečovaciu techniku pri využití elektronických zabezpečovacích systémov a kamerového systému. Zariadenie disponuje štyrmi kamerami pričom každá jedna kamera je ...