Now showing items 1-2 of 2

  • Marketingové možnosti Internetu 

    T.Kovács, Gregor
    Práca sa zaoberá súčasnými možnosťami Internet marketingu a možnosťami ich aplikácie pre model www stránok s ciežom zefektívniť jej online marketing, popularitu a zaistiť nárast návštevnosti. Práca rozoberá metódy online ...
  • Prostředky pro implementaci rozložení webových stránek v JavaScriptu 

    T.Kovács, Gregor
    Cieľom tejto práce je vytvorenie návrhu a implementácia aplikácií pre rozloženie webových stránok pomocou JavaScriptu. Práca obsahuje popis aktuálnych možností pozíciovania objektov s využitím možností kaskádových štýlov, ...