Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza působení větru na stavební konstrukci 

    Tačner, Jan
    Diplomová práce se zabývá statickou a dynamickou analýzou chování štíhlé mostní konstrukce. V programovém systému ANSYS 14.5 byl vytvořen výpočtový model konstrukce lávky. Byla provedena statická a modální analýza, na ...
  • Porovnání MKP programových systémů 

    Tačner, Jan
    Cílem bakalářské práce je porovnání statických programů SCIA Engineer a ANSYS, které pracují na metodě konečných prvků. Pro názornost je v obou programech vymodelována stejná konstrukce rozhledny s definovaným zatížením - ...