Now showing items 1-6 of 6

 • Diagnostika nemocí ze snímků sítnice pro číslicové zpracování obrazů 

  Chmurová, Anna
  Táto bakalárska práca sa zaoberá snímaním očného pozadia pomocou fundus kamery. Obsahuje tieţ zoznam niektorých chorôb, ktoré sa na očnom pozadí viditeľne prejavujú. Kaţdé ochorenie je navyše doplnené o snímky zobrazujúce ...
 • Internetový obchod 

  Žák, David
  Práce se zabývá problematikou internetového obchodu. Obsahuje analýzu a návrh řešení vlastního internetového obchodu. Cílem bylo přiblížit marketingový plán pro vstup na trh, zhodnotit dosažené výsledky a navrhnout postup ...
 • Návrh počítačové sítě pro VIVO CONNECTION s.r.o. 

  Kratochvíl, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá kompletním návrhem počítačové sítě pro firmu VIVO connection s.r.o. Počínaje analýzou současného stavu a požadavky společnosti. Popisuje technické řešení kabelážního systému, přes navržení ...
 • Návrh rozšíření WiFi sítě 

  Zahradník, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá rozsáhlou WiFi sítí společnosti VIVO CONNECTION s.r.o. a návrhem jejího rozšíření.
 • Segmentace cév v obrazech sítnice 

  Walczysko, Martin
  Diplomová práce se zabývá metodou segmentace cévního řečiště ze snímků očního pozadí pořízených fundus kamerou. Je prozkoumána možnost využití vlnkové transformace k rychlé přehledové segmentaci. Práce obsahuje rozbor ...
 • Využití vlnkové transformace pro zpracování snímků sítnice 

  Portyš, Jakub
  Práce je zaměřena na využití vlnkové transformace v diagnostice chorob očního pozadí resp. sítnice. Vlnková transformace umožňuje dekompozici obrazu očního pozadí. S následnou segmentací pomocí prahování to vede k lepší ...