Now showing items 1-11 of 11

 • Bezpečnostní audit v průmyslovém podniku 

  Ringel, Miloslav
  Diplomová práce obsahuje základní teoretické informace potřebné k zavádění bezpečnostního managementu v malých a středních podnicích spolu s popisem a aplikací metodiky vnitřního auditu v průmyslovém podniku nabízené ...
 • Ekologické vytápění 

  Čekanová, Adéla
  Tématem diplomové práce je ekologické vytápění. Teoretická část obsahuje přehled možných způsobů využití alternativních zdrojů energie, zejména pak solární energie a energie prostředí - tepelná čerpadla. Praktická část je ...
 • Nakládání s jaderným odpadem v jaderných elektrárnách a nemocničních zařízeních 

  Vitovská, Michaela
  Bakalářská práce je zaměřena na dnes velmi diskutovanou a mediálně často řešenou problematikou vzniku, skladování a zpracování radioaktivních odpadů. Práce se zabývá nejen problematikou vzniku radioaktivních odpadů v Jaderné ...
 • Posouzení bezpečnosti chladicí stanice 

  Nedomová, Lenka
  Posouzení bezpečnosti chladicí stanice Diplomová práce, Ústav metrologie a zkušebnictví, VUF FSI v Brně Diplomová práce je zaměřena na posouzení bezpečnosti chladicí stanice zimního stadionu, která jako chladivo používá ...
 • Posouzení bezpečnosti průmyslového komplexu. 

  Vlček, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývá tématem posouzení bezpečnosti průmyslového komplexu. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola se zabývá základními informacemi o posuzovaném průmyslovém komplexu a nebezpečných ...
 • Produkce odpadů v Novém městě na Moravě 

  Švehlová, Tereza
  Práce se zabývá rozborem produkce odpadů v lokalitě Nové Město na Moravě. Teoretická část obsahuje všeobecný pohled na odpadové hospodářství, jejich dělení podle různých hledisek, základní pojmy a legislativu odpadového ...
 • Radioaktivní odpad v nemocničních zařízeních 

  Bradáč, Antonín
  Bakalářská práce je zaměřena na málo známou problematiku institucionálního odpadu produkovaného nemocničními zařízeními, jeho vzniku, shromažďování a následné likvidace. V práci je uvedeno základní rozdělení těchto odpadů ...
 • Vytápění bytových domů 

  Kresa, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá způsoby vytápění bytových domů a následné rozúčtování dle platné legislativy. V první části této práce jsou popsány jednotlivé druhy paliv použitelné k vytápění bytových domů. Tato část je ...
 • Zhodnocení technologií pro využití biomasy 

  Zahálka, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá technologiemi pro využití biomasy, nabízí jejich souhrn, popis a využití. Další body jsou zaměřeny na zdroje biomasy, ekologické dopady spojené s jejím pěstováním a následným zpracováním. Na závěr ...
 • Zhodnocení technologií pro využití biomasy 

  Trna, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je podat jejímu čtenáři základní informace o biomase a technologiích pro její využití. Vypracování je rozděleno do čtyř hlavních částí. První část popisuje zdroje biomasy, její úpravy a zpracování ...