Now showing items 1-6 of 6

 • Léčiva ve zdrojích pitné vody a možnosti jejich odstranění 

  Šíblová, Daniela
  Bakalářská práce se zabývá léčivy ve zdrojích pitné vody a jejich následným odstraněním. V první části práce je popsáno, jak se léčiva mohou dostat do povrchových vod, které mohou být zdrojem pro pitnou vodu. Dále jsou ...
 • Možnosti ztvrzování a změkčování vody 

  Gottwald, Martin
  V úvodní části této bakalářské práce je rešeršní formou popsána technologie ztvrzování a změkčování vody, jak v technologickém procesu úpravy vody, tak i doúpravy vody přímo u spotřebitele. Doúpravu u spotřebitele je možné ...
 • Sledování účinnosti odstraňování léčiva z vody vybranými adsorbenty 

  Moravčíková, Světlana
  Tato diplomová práce se zabývá účinností odstraňování léčiv z pitné vody vybranými adsorpčními materiály. V první části jsou popsány zdroje léčiv v pitné vodě a možné způsoby kontaminace vod léčivy. Následně jsou zde blíže ...
 • Sledování vlivu olověných potrubí na kvalitu pitné vody u spotřebitele 

  Vostrčilová, Markéta
  Diplomová práce je rozdělena do několika částí. V úvodní části jsou sepsány informace ze zákonů a vyhlášek, které se týkají olověného potrubí, pitné vody, dodržování koncentrací olova v pitné vodě, apod. Poté je definována ...
 • Úprava vody s terciálním stupněm 

  Marzinová, Kristýna
  Bakalářská práce se zabývá úpravou pitné vody s terciálním stupněm za pomoci aktivního uhlí. V první části jsou popsány druhy úpravy vody pomocí jednostupňové úpravy bez separačního stupně, následně úprava vody se separačním ...
 • Vodárenská filtrace a filtrační materiály 

  Moravčíková, Světlana
  Tato bakalářská práce se zabývá vodárenskou filtrací, dopodrobna popisuje především pomalou biologickou filtraci a rychlou filtraci. U těchto typů filtrace jsou detailněji popsány mechanismy filtrace, filtrační cykly, ...