Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza ST-T segmentů v signálech EKG se zaměřením na alternace vlny T 

  Tannenberg, Milan
  Kardiovaskulární onemocnění způsobují vysoké procento úmrtí po celém světě. V řadě vyspělých zemích je toto procento úmrtí dokonce vyšší než úmrtí způsobená onemocněním rakovinou. V současné době je používáno mnoho metod ...
 • IR teploměr s automatickou korekcí emisivity 

  Dobesch, Aleš
  Diplomová práce pojednává o základních fyzikálních veličinách a zákonech týkajících se bezkontaktního měření teploty a určování emisivity těles. Nastiňuje konstrukční řešení a realizaci IR (Infra-Červeného) teploměru s ...
 • Návrh sluchadla v prostředí LabVIEW 

  Macíček, Ondřej
  Práce obsahuje blokové schéma sluchadla pro podporu sluchu, anatomický popis sluchového orgánu člověka a fyzikální popis některých vybraných veličin, týkajících se zvuku a sluchu. Jsou rozebrány vyšetřovací metody pro ...
 • Pracoviště pro testování laserových diod 

  Zemánek, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na laserové diody, návrh pracoviště pro jejich testování a následné sestavení pracoviště s programem pro grafický výstup zpracovaných hodnot. Cílem testování jsou parametry laserových diod jako ...
 • Vyšetření sluchu v prostředí LabVIEW 

  Stanický, Ondřej
  V práci se pojednává o anatomii, vlastnostech, ochraně lidského ucha, studiu různých metod vyšetření sluchu a popisu protokolu vyšetření sluchu (audiogramu). Návrhu blokového schématu audiometru, samotné realizaci audiometru ...
 • Využití neuronových sítí v klasifikaci srdečních onemocnění 

  Skřížala, Martin
  Práce je zaměřená na návrh a využití umělých neuronových sítí jako klasifikátoru srdečních onemocnění z EKG signálu se zaměřením na ischemickou chorobu srdeční. Změny ST-T komplexů jsou významným ukazatelem ischemie v EKG ...