Now showing items 1-2 of 2

  • Posouzení investic do vytápění bytového domu 

    Tannert, Jiří
    Bakalářská práce se zabývá posouzením investic do vytápění bytového domu. Před posouzením je potřeba nejprve určit tepelné ztráty výchozího stavu. Po jejich určení se práce zabývá aktuálně na trhu dostupnými možnostmi ke ...
  • Snížení energetické náročnosti výrobního areálu 

    Tannert, Jiří
    Diplomová práce se zabývá možnostmi a následným návrhem jednotlivých opatření k docílení snížení energetické náročnosti ve společnosti fischer Vyškov, s.r.o. V úvodu práce je rozbor aktuálního stavu oblastí, na které se ...