Now showing items 1-2 of 2

  • Lignitové hydrokoloidy 

    Macháčková, Mirka
    Tato diplomová práce se zabývá studiem neenergetického využití lignitu. Hlavním cílem bylo navržení optimální receptury pro přípravu tekutých a polotuhých (pastovitých) hydrokoloidů z jihomoravského lignitu v planetárním ...
  • Sorpce směsí kovových iontů na přírodním lignitu 

    Doskočil, Leoš
    Na jihomoravském lignitu byla prováděna sorpce čtveřice iontů kovů (Pb2+, Cu2+, Cd2+ a Zn2+). Z experimentů byla provedena sorpční kinetika, závislost sorpce na pH, závislost sorpce na počáteční koncentraci, závislost na ...