Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukce transportního vozíku s robotem nebo nosičem palet 

    Tatíček, Vojtěch
    Cílem práce bylo navrhnout konstrukci dopravního zařízení pod průmyslový robot, nosič palet či jiné zařízení. Tímto dopravním zařízením lze pohybovat v jedné ose na pevně uloženém vedení. Zařízení je navrhnuto pro využití ...
  • Konstrukční návrh brusky pro ostření pilových kotoučů 

    Tatíček, Vojtěch
    Tato práce je zaměřena na konstrukci brusky pilových kotoučů. Nejprve jsou důkladně probrány pilové kotouče a informace vhodné k dané problematice. Poté je navrhnuto několik možných variant řešení této brusky, z nichž je ...