Now showing items 1-2 of 2

  • Predikce vývoje nemovitostního trhu a statistické metody 

    Tauberová, Darina (Akademické nakladatelství CERM, 2018-02)
    Tématem článku je popis možnosti využití statistických metod v oboru oceňování nemovitých věcí, například při predikování vývoje nemovitostního trhu a hledání relevantních faktorů ovlivňujících jeho vývoj. Pro konkrétní ...
  • Systémový přístup k predikci vývoje cen na trhu rezidenčních nemovitostí 

    Tauberová, Darina
    Disertační práce se zabývá nalezením takového přístupu pro predikci vývoje trhu rezidenčních nemovitostí, který by byl zároveň použitelný v praxi Expertů a zároveň dále rozvíjel obor oceňování nemovitostí. Bylo zjištěno, ...