Now showing items 1-2 of 2

  • Laboratorní úloha s regulací teploty 

    Telecký, Jakub
    Tato práce pojednává o regulaci a variantách, které lze k tomu využít. V teoretické části jsou proto uvedeny základní pojmy z oblasti automatizace a regulátorů. Hlavní částí je praktická část. Ze zakoupených částí je složena ...
  • Metrologické charakteristiky elektrických teploměrů 

    Telecký, Jakub
    Práce obsahuje přehled měření teploty se zaměřením na odporové snímače a termočlánky, které jsou podrobněji rozebrány z hlediska jejich vlastností. Praktická část se zabývá jejich vzájemným srovnáním, které je provedeno ...