Now showing items 1-2 of 2

  • Knihovna pro matematické výpočty v jazyce C++ 

    Temel, Aleš
    Ve své bakalářské práci vytvářím knihovnu pro uchování matic a práci s maticemi. V tomto případě je problematika zaměřena hlavně na tzv. řídké matice. Jazyk C++ nenabízí mezi standardními knihovnami nástroje pro jednoduchou ...
  • Měření a analýza vlastností detektorového předzesilovače 

    Temel, Aleš
    Diplomová práce se zabývá měřením šumových charakteristik předzesilovače pro detektorovou infrastrukturu v elektronových rastrovacích mikroskopech. Proměřením různých modifikací předzesilovače je zjištěno, která z variant ...