Now showing items 1-1 of 1

  • Knihovna pro matematické výpočty v jazyce C++ 

    Temel, Aleš
    Ve své bakalářské práci vytvářím knihovnu pro uchování matic a práci s maticemi. V tomto případě je problematika zaměřena hlavně na tzv. řídké matice. Jazyk C++ nenabízí mezi standardními knihovnami nástroje pro jednoduchou ...