Now showing items 1-2 of 2

  • EMC anténa 

    Tenora, Jan
    Cílem této diplomové práce bylo navrhnout anténu pracující ve frekvenčním pásmu 30 MHz až 1 GHz. Navržená bikónická anténa vyžaduje ke správné funkci symetrické napájení, proto bylo dále nutné navrhnout vhodný symetrizační ...
  • Návrh monitoru tlaků pro biomedicínské aplikace 

    Tenora, Jan
    Cílem této bakalářské práce bylo nejprve shromáždit požadavky na provedení a funkční vlastnosti navrhovaného monitoru tlaků. Na základě shromážděných požadavků bylo navrženo blokové a následně i obvodové schéma zapojení ...