Now showing items 1-2 of 2

  • Racionalizace výroby součásti zemědělského stroje 

    Tenora, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá procesem obrábění výkovku ojnice, a to ve spolupráci se společností Zetor Tractors a.s. První kapitola práce je zaměřena na bližší představení společnosti. Druhá kapitola obsahuje podrobnější ...
  • Solární zisky v budovách 

    Tenora, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá problematikou solárních zisků v budovách. Práce uvádí přehled teoretických poznatků k řešení solárních zisků. V experimentální části se práce zbývá možnostmi měření intenzity sluneční radiace a ...