Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

    Teplá, Markéta
    Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku správného řízení pohledávek ve vybrané obchodní korporaci. Jedná se zejména o ty pohledávky, které již mají uplynulou dobu splatnosti. Hlavním cílem je analýza přístupu ...